Календарно-тематичне планування уроків інформатикидля 5 класу

2013- 2014 н. р.

(До підручника Н.В. Морзе)

№ уро-ку

Тема уроку

Тема 1. Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси

1.

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Поняття інформації. Повідомлення.

2.

Способи подання повідомлень.

3.

Інформаційні процеси: зберігання, опрацювання, передавання, пошук повідомлень та пристрої для їх підтримки.

4.

Дані. Пристрої, що використовуються для роботи з даними.

Контрольна робота №2 з теми: «Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси».

Тема 2. Основи роботи з комп’ютером

5.

Складові комп’ютера (системний блок, пристрої введення (миша, клавіатура), зберігання (жорсткий магнітний диск, оптичний диск, флеш-пам’ять), виведення даних (монітор, принтер), їх призначення.

6.

Види сучасних персональних комп’ютерів (стаціонарні, портативні, планшети, комунікатори).

7.

Об’єкти. Властивості об’єктів, значення властивостей. Об’єкти навколо нас. Класифікація об’єктів.

8.

Підготовка комп’ютера до роботи. Робочий стіл та його об’єкти. Коректне завершення роботи з комп’ютером.

9.

Поняття про програму. Запуск програми на виконання Вікно програми, основні об‘єкти вікна. Завершення роботи з програмою. Операції над вікнами.

10.

Меню, їх призначення. Види меню.

11.

Клавіатура.

12.

Практична робота 1. Працюємо з вікнами та їх об’єктами.

13.

Поняття про файл і каталог (папку), їх імена. Перегляд списків імен файлів і папок.

14.

Практична робота 2. Працюємо з клавіатурним тренажером.

15.

Контрольна робота №2 з теми: «Основи роботи з комп’ютером».

Тема 3. Графічний редактор

16.

Поняття графічного редактора, його призначення. Середовище растрового графічного редактора.

17.

Відкривання збережених зображень у графічному редакторі. Графічні об’єкти та їх властивості. Палітра кольорів.

18.

Збереження зображень. Діалогові вікна, їх об’єкти. Інформаційні вікна.

19.

Опрацювання фрагментів зображення.

20.

Практична робота 3. Працюємо з зображеннями, створеними раніше.

21.

Інструменти для створення графічних об’єктів.

22.

Поняття буфера обміну.

23.

Додавання тексту. Основні елементи формату символів: шрифт, накреслення, колір, розмір.

24.

Практична робота 4. Створення графічних зображень за поданим планом

25.

Контрольна робота №3 з теми: «Графічний редактор»

Тема 4. Редактор презентацій

26.

Поняття презентації. Комп’ютерна презентація, її об’єкти.

27.

Середовище редактора презентацій. Відкривання презентації та її перегляд. Режими роботи в середовищі редактора презентацій.

28.

Фотоальбом.

29.

Редагування фотоальбому.

30.

Практична робота 5. Створюємо фотоальбом.

31.

Поняття шаблону презентації. Створення презентацій на основі шаблону.

32.

Текстові та графічні об’єкти слайдів. Вставляння зображень. Змінення значень їх властивостей. Введення та редагування тексту. Форматування текстових об’єктів Збереження презентацій

33.

Розробка плану створення презентації: визначення мети, сценарію та структури презентації.

34.

Практична робота 6. Створення презентації на основі шаблону за наведеним планом.

35.

Контрольна робота №4 з теми: «Редактор презентацій»

Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

Кiлькiсть переглядiв: 164

Коментарi