Твої помічники у виборі книг
(бібліотечний урок)

Мета: навчити учнів орієнтуватися у бібліотечному фонді; вибирати книги за допомогою алфавітного і систематичного каталогів та бібліографічних покажчиків.
Обладнання: Плакат з переліком основних ділень таблиць ББК, каталожні картки з бібліографічним описом, книжкові виставки, тематичні полички.

План:


1. Розстановка бібліотечного фонду в бібліотеці
2. Самостійний вибір книг за допомогою каталогів:

 Каталожна картка-паспорт книги, її зв'язок з титульною сторінкою. Індекс, авторський знак. Шифр книги;

 Розстановка карток у алфавітному і систематичному каталогах;

 Алфавітно-предметний покажчик до систематичного каталогу.
3. Систематична картотека статей та тематичні картотеки
4. Бібліографічні покажчики, списки рекомендованої літератури

Діти! Відчинивши двері бібліотеки, ви попадаєте в книжкове царство, де живуть найвірніші ваші друзі - книги. Подивіться, як їх тут багато - знайомих і незнайомих. Чи можете ви сказати про себе, що ви добре орієнтуєтесь в цьому книжковому морі, що ви вмієте тримати точний курс в тій величезній кількості книг, що створило людство за багато століть свого розвитку? Напевно, ні.

Все, що серце і розум
Вік творили не один,
Повизбирувало людство
В книги - перли із перлин.


Жодна людина в світі не може прочитати всі книги, що видаються. Вміти читати - справжнє мистецтво, якому можна і треба вчитися. Бібліотека відкриває читачу свої скарби за допомогою відкритого доступу до фонду, каталогів і картотек. Книжкових виставок і тематичних поличок.
Є різні шляхи пошуку і відбору книг. І всі вони однаково потрібні. Я впевнена, що для вас, діти, самий принадливий шлях вибрати собі книгу - це ритись у книжковому фонді, переставляючи книги з однієї полиці на іншу, що затрудняє згодом пошук потрібної книги, адже ви часто ставите книгу не туди, куди потрібно. Відкритий доступ до фонду дає можливість зробити ваше читання різноманітним і різностороннім. Ви приходите в бібліотеку і бачите перед собою тисячі книг. Їх неможливо всі прочитати та й не потрібно цього робити. До того ж не всі книги однаково цікаві.
Російський письменник Лев Толстой говорив, що "читати все зовсім не потрібно, читати потрібно лише те, що відповідає на питання, які виникають в душі".
Ось сьогодні ми з вами й поговоримо про те, як самостійно вибирати книги у бібліотеці. Ви часто приходите у бібліотеку з бажанням вибрати певну книгу або кілька книг. Звернувшись до бібліотекаря ви отримуєте потрібну книгу. А чи замислювались ви коли-небудь, як бібліотекар знаходить потрібну книгу? По пам'яті? Але у бібліотеці книг так багато, що ніяка пам'ять не допоможе. Швидко відшукати ту чи іншу книгу вам допоможе знання ББК (бібліотечно-бібліографічної класифікації згідно якої розставляють книжковий фонд).
Ви вже знаєте, що вся література в бібліотеці розділяється на художню і науково-популярну (галузеву). До художньої літератури належать книги письменників, які пишуть оповідання, повісті, романи, вірші і т.д.
Науково-популярна література висвітлює різні сторони нашого життя і завжди стійко дотримується фактів. Кожна книга має своє місце на полиці. Для цього не титульному листку у верхньому лівому кутку ставиться шифр книги. Шифр складається з двох частин: верхня частина (цифри) означає відділ, до якого відноситься книга і називається індексом. Нижня частина - авторський знак, який визначає розташування книги між іншими книгами такого змісту на полиці.
Наприклад: книга О. Субтельного "Історія України" має шифр 63.3 (2Укр). Це означає, що книга знаходиться у 63-му відділі - історія. Цей відділ підрозділяється на періоди історії, які мають свої підвідділи і свій шифр.
Книги про тварин і рослин відносяться до природничих наук і знаходяться у 2-му відділі, книги по техніці - у 3-му відділі, з питань мистецтва у 85-му відділі і т.д.
Все це відразу важко запам'ятати, але до ваших послуг у бібліотеці є написи на роздільниках, за якими можна орієнтуватись у бібліотечному фонді.
Вибираючи книгу біля полиці, завжди намагайтесь переглянути її, прочитати анотацію, передмову. Анотація допомагає розкрити зміст книги і не тільки художньої, але й науково-популярної літератури. З передмови можна дізнатися про життя і творчість письменника та зміст книги.
Ілюстрації доповнюють текст, розкривають тему, а зміст з книги дає уяву про що розповідається в книзі. Отже, діти, ви бачите, що таким чином книги намагаються розповісти про себе, тобто рекламують себе.
Крім книжкових полиць, з книгами можна ознайомитись і на книжкових виставках. Виставки бувають різними і тематичними, до знаменних і пам'ятних дат, персональними (виставка творів одного письменника), виставка однієї книги, виставки нових книг, які надійшли в бібліотеку, виставки журналів, газет, тобто періодичних видань і т.д., а також тематичні полички. І книжкові виставки, і тематичні полички є хорошими помічниками у виборі книг і належать до наочної пропаганди творів друку.
Але як швидко з величезної кількості книг знайти потрібну, дізнатися чи є вона в бібліотеці, чи є книги з тієї чи іншої теми? На це дадуть відповідь бібліотечні каталоги.
Саме слово "каталог" прийшло до нас із стародавньої Греції і означає опис або перелік предметів, книг тощо. Бібліотечні каталоги являють собою ящики з картками певної форми. Ці картки бувають друкованими або написаними від руки. На друкованій картці крім опису часто вміщено анотацію на дану книгу, яка розкриває її зміст. Отже, каталог - це перелік всіх творів друку, які є в бібліотеці.
Найбільш зручний у користуванні алфавітний каталог. Всі б описи книг подаються тут за алфавітом прізвищ авторів або назв книг (якщо автор відсутній).
Систематичний каталог складніший. Він відображає книжковий фонд у певній системі в залежності від змісту книги.
Тому і картки в систематичному каталозі розставлені в залежності від змісту книги - за розділами. Розділи відокремлюються каталожними роздільниками, на яких вказано назву відділу. Зацікавившись книгами на якусь тему, наприклад зоологія, потрібно у відповідному ящику каталогу переглянути всі картки і відібрати потрібні. Дехто з вас подумає: "Навіщо звертатись до каталогу, чи не краще підійти до полиці і відразу знайти потрібну книгу? Ні, на книжковій полиці не всі книги, тому що одні - знаходяться у читачів, інші - у книгосховищі. А каталог відбиває весь книжковий фонд бібліотеки. На кожну нову книгу пишеться каталожна картка. На ній вказується автор, назва книги, вихідні дані, подаються відомості про кількість сторінок і наявність ілюстрацій. Каталожну картку можна назвати паспортом книги, тому що подивившись на неї, відразу ж дізнаєшся нова ця чи стара книга, товста чи тоненька. Прочитаєш анотацію і стане ясно, про що розповідається в книзі. Є на картці ще одна важлива позначка - це шифр. Він розкриває зміст книги, й показує її місце на полиці. Систематичний каталог створюється для того, щоб полегшити вам розшук потрібної книги на полиці, тому шифр каталожної картки відповідає шифру книги.
Шифр складається із 2-х частин: вгорі - індекс, який вказує місце книги на полиці, внизу - авторський знак. Він складається з першої літери прізвища письменника і цифри, що визначає місце книги в алфавітному розташуванні книг. Шифр допомагає читачеві швидко розшукати книгу, а бібліотекарю полегшує і прискорює розкладку книг.
Як же відбивається книжковий фонд бібліотеки у каталогах. Каталог складається з карток, які розташовані у строгій послідовності. Починається він з нульового або загального відділу і закінчується 9-им відділом. Кожен відділ має багато підвідділів. На кожному роздільнику зазначаються відділи та підвідділи. Це полегшує розшук потрібної вам книги.
Буває і так, що ви не знаєте, до якого відділу відноситься потрібна вам книга чи тема. У цьому випадку вам допоможе алфавітно-предметний покажчик або "ключ". Він вміщується в останньому ящику систематичного каталогу і складається з карток, на яких написано назви різних понять, галузей, подій. Проти кожної назви вказується індекс, по якому шукати книгу.
Художня література теж ділиться на кілька груп: українську літературу, літературу ближнього зарубіжжя і світову літературу. Кожна з літератур теж має свій відділ (індекс).
Крім того, на найбільш актуальні теми складаються тематичні картотеки, картотеки поетичних творів та ін. Велику допомогу у наданні необхідної інформації надає СКС і краєзнавча картотека. В цих картотеках відображаються на картках бібліографічні описи статей різноманітної тематики із періодичних видань.
Багато зусиль докладають працівники бібліотеки для того, щоб ви, читачі, могли швидко орієнтуватися у книжковому фонді бібліотеки. Для цього створюється ДБА. Своєчасно поповнюються картками на нову літературу каталоги і картотеки. В бібліотеці оформляються книжково-ілюстративні виставки літератури, тематичні полички.
Бібліотекар завжди допоможе вам підібрати необхідну літературу. Але кожен читач повинен сам добре орієнтуватися як у книжковому, так і у довідковому фонді, використовувати бібліографічні посібники, довідкові видання, енциклопедії для того, щоб поповнити знання, одержані у школі.

Каталоги й картотеки -
Гордість це бібліотеки.
Ви із ними подружіться -
Це в житті вам пригодиться.

Крім каталогів у бібліотеках є і картотеки, за допомогою яких можна знайти необхідні твори. В бібліотеках найбільш поширені такі картотеки:

1. Краєзнавча картотека - література рідного краю.
2. Картотека заголовків художніх творів - картки розташовані по алфавіту заголовків.
3. Картотека нових надходжень.
4. Картотека реєстрації періодичних видань.
5. СКС
6. Тематичні картотеки.Картотека - це систематизоване зібрання карток з бібліографічними описами, що містять дані довідкового чи іншого характеру. Картотека доповнює каталог, розкриває фонд бібліотеки ширше.
Картотеки в каталозі розміщуються згідно розділам ББК ("Таблиці ББК")
Кожна галузь знання отримує цифрове позначення.
2 - Природничі науки
22.1 - Математика
22.2 - Механіка
22.3 - Фізика
22.6 - Астрономія
24 - Хімія
26 - Науки про землю
28 - Біологічні науки
28.5 - Ботаніка
28.6 - Зоологія
3 - Техніка
4 - Сільське та лісове господарство
5 - Охорона здоров'я та медицина
60 - Суспільні науки
63 - Історичні науки
65 - Економіка
67 - Держава та право
68 - Військова наука
71 - Культура
72 - Наука
73 - Інформатика
74 - Народна освіта
75 - Фізкультура і спорт
76 - Друк. Радіомовлення. Телебачення.
77 - Клубна справа
78 - Бібліотечна справа
80 - Філологічні науки
81 - Мовознавство
82 - Фольклористика
83 - Літературознавство
85 - Мистецтво
86 - Релігія
87 - Філософські науки
88 - Психологія
90 - Література універсального змісту
91 - Бібліографічний зміст, видання
92 - Довідкові видання
93 - Журнали

Вікторина (на закріплення уроку)

1. Що таке каталог?
2. Які каталоги ви знаєте?
3. Що таке алфавітний каталог?
4. Що таке системний каталог?
5. Як розташовуються картки в предметному каталозі?
6. Які картотеки ви знаєте?
7. Які тематичні картотеки ви знаєте?
8. Що таке картотека?
9. В якому каталозі ви будете шукати книгу Т.Г. Шевченка "Малий Кобзар"?
10. В якому каталозі ви зможете знайти книги по математиці? А по географії?
11. В якому каталозі ви будете шукати книгу про білочку чи про зайця?
(В предметному - під рубрикою "Тварини").
12. А де ви знайдете книгу про Велику Вітчизняну війну?
(В систематичному каталозі в розділі "Історичні науки").
13. А де ви знайдете книгу про волейбол?
(СК, розділ "Фізкультура і спорт"). 14. Що є основою каталогів і картотек?
15. Що таке роздільник?
16. Які розділи систематичного каталогу ви знаєте?
17. Як називається картотека, в якій відображена література рідного краю?
18. В якій картотеці розміщені статті із періодичних видань?

Кiлькiсть переглядiв: 550

Коментарi