Формування бібліотечно– бібліографічних знань учнів.

1 клас.

· Ознайомитися з бібліотекою, правилами користування нею. Вчитись берегти книгу, робити нескладний ремонт книги.

· Вчитись користуватись закладкою , розрізняти книги одного автора, вчитись правильно називати книжку, правильно ознайомлюватись з книжкою: автор, назва, розгляд ілюстрацій. Вчитись орієнтуватись в типах книжок за форматом; визначати види книжок за оформленням.

· Взяти участь у екскурсії в бібліотеку та ознайомитися з відкритим доступом – абонементом, розстановкою книжок у загальних рисах. Ознайомитися з книжковими виставками, дитячою періодикою ддля даного віку.

· Ознайомитися з читальним залом бібліотеки. Розглянути популярні, енциклопедичні видання, ознайомитися оглядово з виданнями, що в ньому зберігаються.

· Під час екскурсії ознайомитися з поняттям „каталог”, „картотека”.

2 клас

· Дотримуватись правил користування бібліотекою, вміти робити нескладний ремонт книжки. Розширювати свої знання про бібліотеку.

· Вчитись розрізняти основні елементи книжки, типи книжок за форматом та оформленням. Вміти правильно називати книжку, вчитись знаходити основні вихідні дані, вчитись користуватись змістом. Продовжувати вчитись правильному ознайомленню із змістом книжки.

· Під керівництвом вчителя вчитись визначати тему книжки (про що?) , самостійно ознайомитися з книжками на полицях у відкритому доступі, під керівництвом бібліотекаря вчитись орієнтуватись у розстановці книжок за алфавітом . вчитись користуватись книжковими виставками та розкладками під час вибору книжок на задану тему.

· Розглянути цікаві довідкові видання. Знати їх призначення.

· Мати загальне уявлення про каталог. Ознайомитися з видами каталогів, знати призначення картотек (під час загальної бесіди).

· Читати періодику, призначену для даного віку.

3 клас

· Дотримуватись правил користування бібліотекою, допомагати молодшим в ремонті книг.

· Орієнтуватись в основних елементах книжки, користуватись закладкою, правильно називати книжку (автор, назва, вихідні дані), вчитись користуватись змістом книжки, визначаючи її тему, використовуючи її елементи(титульний лист, анотацію, ілюстрації. Післямову. Передмову).

· Вчитись самостійно знаходити книжку у відкритому доступі за автором та назвою, добре знати алфавіт, вчитись використовувати прочитане на уроках. Користуватись книжковими виставками при виборі книжок з даної теми.

· Вчитись користуватись читальним залом: дитячою періодикою, енциклопедіями для даного віку. Вчитись використовувати їх матеріал для підготовки до уроку. Брати участь у святах книжки та роботі Книжкової лікарні.

· Мати загальне уявлення про каталоги( види та призначення) Вчитись користуватись алфавітним каталогом. Ознайомитися із структурою і призначенням систематичного каталогу.

· Читати літературу за рекомендаційним списком, вчитись робити книжкову виставку за даною темою, брати участь у масових заходах бібліотеки.

4 клас.

· Допомагати бібліотекарю підтримувати порядок у бібліотеці, допомагати молодшим у виборі та ремонті книг.

· Знайти основні елементи книжки , користуватись ними. Визначаючи тему книжки та її приблизний зміст. Вміти розповісти про нову книжку.

· Вміти знайти книжку у відкритому доступі . використовувати прочитане при підготовці до уроку і на уроці. Орієнтуватись в алфавітній розстановці книжок та вчитись орієнтуватись в систематичній розстановці (за галузями знань).

· Самостійно користуватись читальним залом бібліотеки. Знати як розташовані періодичні видання.

· Читати за рекомендаційним списком літературу. Ознайомитися з бібліографічними покажчиками літератури для свого віку. Вчитись самостійно знаходити в алфавітному каталозі потрібну картку та відповідну книжку у відкритому доступі.

· Брати активну участь у масових заходах, які проводяться бібліотекарем.

5 клас

· Знати і дотримуватись основних правил користування бібліотекою.

· Користуватись елементами книжки. Визначати тему і зміст книжки, вміти правильно розповісти про нову книжку. Розрізняти типи і види видань.

· Орієнтуватись в розстановці книг у бібліотеці, вміти вибирати книжку на певну тему. Вчитись розставляти книжки. Мати уявлення про призначення бібліотечно – бібліографічної класифікації. Зв’язок каталогів і бібліотечного фонду. Вчитись користуватись цими знаннями на практиці.

· Самостійно користуватись читальним залом бібліотеки. Знати як розташовані періодичні видання. Читати періодику, вчитись користуватись дитячою енциклопедією, енциклопедичними словниками, словниками різних мов та ін. Використовувати прочитане на уроках.

· Знати основні відомості про алфавітний та систематичний каталоги. Ознайомитися з призначенням та самим поняттям предметного каталогу. З допомогою вчителя вчитись підбирати літературу, користуючись систематичним каталогом дитячої літератури, знаходити картку на певну книжку в алфавітному каталозі.

· Брати активну участь у масових заходах, які проводяться бібліотекарем.

6 клас

· Самостійно відвідувати бібліотеку, правильно користуватися нею. Допомагати бібліотекарю в дотриманні порядку в бібліотеці , молодшим учням у виборі книг, розставляти здані книжки на полиці.

· Знати структуру книги, вміти визначати тему, зміст, вчитись робити коротку анотацію, розрізняти типи і види літератури.

· Вміти швидко знайти книжку за алфавітом, користуватись систематичною розстановкою книжок.

· Читати в читальному залі: користуватись інформацією з дитячої енциклопедії, словників , довідників, науково – популярної літератури, періодичних видань.

· Читати літературу за рекомендаційним списком для свого віку. Користуватись книжковими виставками та полицями для підготовки до певної теми. Самостійно готувати реферати, доповіді, завдання для вікторин та ін. Користуватись алфавітним та систематичним каталогами, тематичними каталогами для свого віку. Вчитись описувати статтю з газети, журналу.

7 клас

· Вміти пояснити правила користування бібліотекою молодшим учням, допомагати в розстановці книг на полицях, підборі книг до виставок.

· Орієнтуватись в структурі книжки, вчитись на більш складних виданнях.

· Вміти швидко підібрати потрібну інформацію у відкритому доступі. Користуватись алфавітною та систематичною розстановкою книжок.

· Регулярно читати в читальному залі: працювати з словниками, енциклопедіями універсального характеру та за галузями знань, довідковою літературою різних типів. Робити виписки із газет та журналів, правильно їх оформляти, систематизувати, зберігати та використовувати в роботі. Вміти підготувати реферат з теми, вчитись готувати розгорнуту доповідь, брати участь в обговоренні прочитаної книги.

· Орієнтуватись в алфавітному каталозі , систематичній картотеці газетних та журнальних статей. Вчитись користуватись систематичним каталогом для учнів 7 – 9 класів. Вміти робити простий опис газетної та журнальної статті.

8 клас

· Регулярно відвідувати бібліотеку, брати активну участь у її масових заходах.

· Використовувати такі елементи книжки як коментарі (авторські та перекладача), довідковий апарат книжки, вчитись користуватись зведеним вказівником творів до зібрань творів, довідковим томом до зібрання творів.

· Читати за індивідуальним планом читання, користуючись відкритим доступом бібліотеки.

· Регулярно працювати з періодикою, довідковими виданнями. Вчитись працювати з публіцистикою та суспільно – політичною літературою, використовуючи вміння виділяти головне, аналізу. Складати короткий та розгорнутий план статті, вчитись виписувати тези і цитати.

· Користуватись алфавітним каталогом, поглиблювати знання класифікації систематичного каталогу.

9 клас

· Допомагати бібліотекареві у залученні нових читачів, у запису їх до бібліотеки.

· Вміти користуватись довідковим апаратом окремих книжок та зібрань творів.

· Регулярно читати художню, науково – популярну літературу, вчитись працювати з науковою літературою. Використовувати публіцистичні видання у підготовці до уроку.

· Удосконалювати методи роботи з періодикою. Вміти складати короткий конспект статті, виділяючи головне, узагальнюючи матеріал. Вчитись працювати з критичною літературою, вміти знаходити її в каталозі. Картотеці, відкритому доступі, використовувати списки літератури в кінці книжок. Працювати з довідковими виданнями.

· Користуватись алфавітним та систематичним каталогами, тематичними картотеками. Самостійно складати картотеку книжок з певної теми з короткими анотаціями.


Кiлькiсть переглядiв: 247

Коментарi