БРОДЕЦЬКИЙ НВК

Назва учнівської організації: "ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА"

НАПРЯМ УЧНІВСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ:

„ ЕКОЛОГО - КРАЄЗНАВЧИЙ"


ДЕВІЗ УЧНІВСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ:

" ХАЙ ЦВІТЕ КАЛИНА, СПІВ СОЛОВ’Я ЛИНЕ

ЧИСТІ Б’ЮТЬ ДЖЕРЕЛА В ЗЕЛЕНИХ ДОЛИНАХ!

ХАЙ ЛЕТЯТЬ ЛЕЛЕКИ ДО РІДНОГО ГАЮ.

УКРАЇНО – НЕНЬКО, МІЙ ЧАРІВНИЙ КРАЮ!”

МЕТА УЧНІВСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ: Виховання екологічно – грамотної поведінки людини в природі, поширення знань про природу, її збереження та примноження. Вивчення традицій і звичаїв українського народу та збереження його багатовікової духовної спадщини.

ЗАВДАННЯ УЧНІВСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ:

§ Формування гармонійно – розвиненої особистості.

§ Формування екологічної свідомості і культури учнів.

§ Проведення природоохоронної роботи.

§ Виявлення, реєстрація і охорона рідкісних видів тварин і рослин нашої місцевості.

§ Озеленення території навчального закладу та села.

§ Складання картотеки лікарських рослин нашої місцевості.

§ Збір фольклору нашої місцевості.

§ Вивчення традицій і звичаїв українського народу.

§ Дослідження та поповнення історії села .

§ Проведення дослідницької роботи по вивченню історичних подій та історичних постатей нашої місцевості.

СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ:

СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Правління учнівського самоврядування

ПРИНЦИПИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ:

· Самостійність;

· Ініціативність;

· Рівноправність;

· Принциповість;

· Відповідальність;

· Гласність;

· Демократія.


МЕТА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ:

Формування в учнів соціальної позиції,

виховання почуття самосвідомості,

власної значимості та творчої ініціативи.

ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ:


Формування і розвиток соціально активної,

гуманістично спрямованої особистості з глибоко

усвідомленою громадською позицією, почуттям

національної свідомості.

СТАТУТ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ


1. Загальні положення

1.1 Учнівське самоврядування є добровільним об’єднанням учнів.

1.2 Метою учнівського самоврядування є формування в учнів соціальної позиції, виховання почуття самосвідомості, власної значимості та творчої ініціативи.

2. Права, свободи і обов’язки

2.1 Всі учні закладу є рівними у своїх правах та обов’язках.

2.2 Кожен учень має право на захист своєї честі і гідності.

2.3 Кожен учень має право на свободу думки, совісті, релігії.

2.4 Кожен учень має право на інформацію.

2.5 Кожен учень має право знати свої права і обов’язки.

2.6 Кожен учень має право обирати гуртки і додаткові заняття самостійно.

2.7 Кожен учень має право користуватися і розпоряджатися своєю власністю.

2.8 Кожен учень має право на таємницю листування, телефонних розмов.

2.9 Кожен учень має право вільно обирати і бути обраним до органів учнівського самоврядування, брати участь в житті закладу.

2.10 Кожен учень повинен неухильно дотримуватись Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу.

2.11 Кожен учень має обов’язки:

- пройти курс навчання в школі;

- виконувати вимоги вчителів ;

- дотримуватись норм та правил поведінки;

- берегти своє здоров’я;

- займатися самоосвітою та самовихованням.

3. Вибори

3.1 Кандидата в президенти може висувати кожен учень.

3.2 Президент обирається відкритим голосуванням на загальношкільних учнівських зборах.

3.3 Вибори відбуваються у перший вівторок вересня.

3.4 Обраним на посаду Президента може бути кожен учень 7 – 9 класів.

4. Структура учнівського самоврядування

4.1 Учнівське самоврядування відповідає структурі:

Загальні учнівські збори закладу

Правління учнівського самоврядування

Президент Зеленої планети

Міністерства: - Охорони довкілля і порядку;

- Навчання і виховання;

- Спорту і охорони здоров’я;

- Відпочинку і дозвілля;

- Милосердя і соціального захисту;

- Інформації і зв’язків з громадськістю.

Президенти країн: - Країни садівників;

- Країни птахів;

- Країни чистих джерел;

- Країни квітів;

- Країни лісових звірят;

- Країни лікарських рослин;

- Країни чарівних лісовиків;

- Країни барвінку і м’яти.

- Країни маленьких гномів.

4.2 Президенти країн обираються відкритим голосуванням класного колективу у перший вівторок вересня.

4.3 Президент країни представляє інтереси країни – свого класу.

4.4 Президент країни підпорядковується Президенту Планети.

4.5 Президент країни обирається на один рік.

5. Загальні учнівські збори закладу

5.1 Загальні учнівські збори закладу – найвищий орган Учнівського самоврядування.

5.2 Загальні учнівські збори закладу збираються не рідше двох разів на рік.

6. Президент Зеленої планети

6.1 Президент Зеленої планети є головою учнівського самоврядування.

6.2 Президент є гарантом прав учнів, які визначаються законом.

6.3 Президент призначає Міністрів, керує їх роботою і контролює її.

6.4 Президент керує діяльністю Президентів країн і контролює її.

6.5 Президент співпрацює з педагогічним колективом та дирекцією закладу.

6.6 Президент виконує функцію зв’язку між учнями і педагогічним колективом та громадськістю.

6.7 Президент є зразком навчання та поведінки для всіх учнів закладу.

6.8 Президент виконує свої повноваження до виборів нового Президента.

6.9 Президент може припинити свою діяльність достроково шляхом відставки.

7. Міністерства

Міністерство охорони довкілля і порядку

7.1 Міністерство охорони довкілля і порядку організовує акції на захист природи.

7.2 Міністерство охорони довкілля і порядку організовує озеленення території закладу та села.

7.3 Міністерство охорони довкілля і порядку організовує ліквідацію стихійних сміттєзвалищ та запобігає появленню нових.

7.4 Міністерство охорони довкілля і порядку організовує проведення лекцій та бесід про стан екології та шляхи її покращення.

7.5 Міністерство охорони довкілля і порядку організовує контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку закладу.

7.6 Міністерство охорони довкілля і порядку контролює відвідування учнями школи.

7.7 Міністерство охорони довкілля і порядку проводить профілактичну роботу з учнями, які систематично порушують дисципліну.

7.8 Міністерство охорони довкілля і порядку організовує і контролює чергування учнів по школі та їдальні.

7.9 Міністерство охорони довкілля і порядку виховує в учнів бережне ставлення до шкільного майна.

Міністерство навчання та виховання

7.10 Міністерство навчання та виховання виявляє учнів, які відстають у навчання і організовує допомогу по ліквідації прогалин у їх знаннях.

7.11 Міністерство навчання та виховання проводить роботу щодо залучення учнів до участі у роботі гуртків.

7.12 Міністерство навчання та виховання залучає учнів до роботи у „Книжковій лікарні” та до виготовлення наочності та дидактичного матеріалу.

7.13 Міністерство навчання та виховання допомагає вчителям в організації заходів, які стимулюють підвищення інтересу до навчання (предметні тижні, предметні вечори іт.д.)

Міністерство Спорту і охорони здоров’я

7.14 Міністерство Спорту і охорони здоров’я організовує спортивні заходи.

7.15 Міністерство Спорту і охорони здоров’я організовує і проводить заходи із пропаганди здорового способу життя.

7.16 Міністерство Спорту і охорони здоров’я випускає інформаційні бюлетені щодо боротьби із шкідливими звичками.

7.17 Міністерство Спорту і охорони здоров’я проводить інформаційну роботу щодо профілактики соціально небезпечних хвороб.

Міністерство відпочинку і дозвілля

7.18 Міністерство відпочинку і дозвілля організовує проведення культурно – масових заходів.

7.19 Міністерство відпочинку і дозвілля організовує естетичне оформлення шкільних приміщень.

7.20 Міністерство відпочинку і дозвілля організовує проведення екскурсій.

7.21 Міністерство відпочинку і дозвілля організовує проведення конкурсів художньої самодіяльності.

7.22 Міністерство відпочинку і дозвілля організовує проведення виставок учнівських малюнків та виробів.

7.23 Міністерство відпочинку і дозвілля організовує зустрічі з письменниками, видатними людьми, односельцями.

7.24 Міністерство відпочинку і дозвілля організовує збір і вивчення звичаїв, фольклору і традицій нашої місцевості.

Міністерство милосердя і соціального захисту.

7.25 Міністерство милосердя і соціального захисту організовує роботу загону „Милосердя”.

7.26 Міністерство милосердя і соціального захисту організовує допомогу ветеранам війни, одиноким людям похилого віку.

7.27 Міністерство милосердя і соціального захисту організовує роботу щодо підтримання порядку на братських могилах.

7.28 Міністерство милосердя і соціального захисту організовує роботу з дітьми з неблагополучних сімей та їх батьками.

7.29 Міністерство милосердя і соціального захисту організовує допомогу дітям – інвалідам.

7.30 Міністерство милосердя і соціального захисту організовує роботу по вирішенню конфліктних ситуації в шкільному учнівському колективі.

7.31 Міністерство милосердя і соціального захисту організовує відвідування і допомогу хворим дітям.

Міністерство інформації та зв’язків з громадськістю.

7.32 Міністерство інформації та зв’язків з громадськістю організовує роботу прес – центру.

7.33 Міністерство інформації та зв’язків з громадськістю організовує випуск інформаційних бюлетенів.

7.34 Міністерство інформації та зв’язків з громадськістю організовує проведення соціологічних опитувань.

7.35 Міністерство інформації та зв’язків з громадськістю проводить роботу щодо формування зв’язків закладу з громадськістю

8. Прикінцеві положення

8.1 Статут набуває чинності з дня його прийняття.

8.2 Статут є дійсним , поки відповідає структурі закладу.

8.3 Статут затверджується директором закладу та правлінням

учнівського самоврядування..

8.4 Всі статті статуту стосуються кожного учня та працівника закладу.

Міністерство охорони дозвілля і порядку.

Мета. Формування в учнів любові до природи,

свідомого дбайливого ставлення до неї, розуміння

важливості природоохоронної роботи; виховання

висококультурної особистості; почуття відповідальності

за свою поведінку, дбайливе ставлення до свого та

чужого майна.

Завдання.

- Організація природоохоронних акцій.

- Організація озеленення.

- Організація ліквідації стихійних сміттєзвалищ.

- Проведення інформаційно – просвітницької роботи з екології та природоохоронної роботи.

- Контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку учнями закладу.

- Контроль за відвідуванням .

- Організація чергування учнів.

- Виховання бережливого ставлення до шкільного майна.

Взаємодія з педагогічним і батьківським колективом.

- Закріплення вчителя – консультанта за Міністерством.

- Допомога вчителя – консультанта в плануванні та проведенні діяльності міністерства.

- Спільні акції та заходи з батьками та педагогічним колективом з природоохоронної роботи та озеленення.

- Відвідування учнів вдома разом з класним керівником.

Міністром охорони дозвілля і порядку може бути екологічно - грамотний учень, який веде активну природоохоронну роботу, має зразкову поведінку , почуття відповідальності, користуватися

авторитетом в колективі.

Міністерство навчання та виховання

Мета. Здійснення постійного контролю за навчанням та

поведінкою учнів, сприяння підвищенню пізнавального

інтересу учнів, формування почуття відповідальності за

результати навчання та розуміння їх важливості в

подальшому житті.

Завдання.

- Виявлення учнів, які відстають у навчанні і організація допомоги.

- Організація заходів, що сприяють підвищенню пізнавального інтересу учнів.

- Залучення учнів до участі в роботі гуртків.

- Залучення учнів до виготовлення наочних посібників.

Взаємодія з педагогічним і батьківським колективом.

- Закріплення вчителя – консультанта за Міністерством.

- Допомога вчителя - консультанта в плануванні та проведенні діяльності міністерства.

- Спільні акції та заходи з батьками та педагогічним колективом щодо покращення результатів навчальної діяльності учнів.

Міністром освіти і виховання може бути учень який має вищі

бали з більшості навчальних предметів, здібності до навчання , наполегливість в оволодіння знаннями, розвинений пізнавальний

інтерес.
Міністерство спорту і охорони здоров’я.

Мета. Формування фізично - здорової особистості;

виховання нетерпимості до шкідливих звичок;

пропаганда переваг здорового способу життя;

профілактика соціально – небезпечних хвороб.

Завдання.

- Організація спортивно – масових заходів.

- Залучення учнів до активної участі в шкільних та районних спортивних змаганнях.

- Пропаганда здорового способу життя.

- Профілактика шкідливих звичок.

- Інформаційно – просвітницька робота щодо профілактики соціально – небезпечних хвороб.

- Організація зустрічей з медичними працівниками.

Взаємодія з педагогічним та батьківським колективом.

- Закріплення вчителя – консультанта за Міністерством.

- Допомога вчителя - консультанта в плануванні та проведенні діяльності Міністерства.

- Спільні акції та заходи з батьками та педагогічним колективом щодо пропаганди здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок.

Міністром спорту і охорони здоров’я може бути учень який

активно займається спортом, бере участь у спортивних змаганнях,

не має шкідливих звичок, пропагує здоровий спосіб життя.

Міністерство відпочинку і дозвілля.

Мета. Формування в учнів вміння самостійно і

змістовно організовувати своє дозвілля; культури

спільного проведення вільного часу; культури

спілкування; підвищення загальнокультурного рівня .

Завдання.

- Організація культурно – масових заходів.

- Організація конкурсів, виставок.

- Організація естетичного оформлення шкільних приміщень.

- Організація зустрічей з відомими людьми.

- Організація збору і вивчення місцевого фольклору, звичаїв та обрядів.

Взаємодія з педагогічним та батьківським колективом.

- Закріплення вчителя – консультанта за Міністерством.

- Допомога вчителя - консультанта в плануванні та проведенні діяльності Міністерства.

- Спільні культурно – масові заходи з батьками та педагогічним колективом

Міністром відпочинку і дозвілля може бути учень, який має організаторські та творчі здібності, бере активну участь у

проведенні різноманітних конкурсів.

Міністерство милосердя і соціального захисту.

Мета. Формування у учнів загальнолюдських

цінностей: почуття гуманності, людяності,

співчуття; уміння надавати допомогу, робити

добро; уміння вирішувати конфліктні ситуації.

Завдання.

- Організація допомоги ветеранам війни.

- Організація допомоги одиноким людям похилого віку.

- Організація допомоги дітям – інвалідам.

- Організація підтримання порядку на братських могилах.

- Організація допомоги дітям з неблагополучних сімей.

- Організація роботи по вирішенню конфліктних ситуацій у учнівському колективі.

- Організація роботи з дітьми з неблагополучних сімей та їх батьками.

Взаємодія з педагогічним та батьківським колективом.

- Закріплення вчителя – консультанта за Міністерством.

- Допомога вчителя - консультанта в плануванні та проведенні діяльності Міністерства.

- Спільні заходи разом з батьками та педагогічними працівниками по наданні допомоги людям, які її потребують.

- Спільні заходи разом з педагогічними працівниками

щодо покращення умов навчання та виховання дітей з неблагополучних сімей.

Міністром милосердя і соціального захисту може бути учень,

який має організаторські здібності; володіє такими якостями як співчуття, гуманність, доброта, щиросердність; має спокійний врівноважений характер; бере активну участь у наданні допомоги

людям, які її потребують.

Міністерство інформації та зв’язків з громадськістю.

Мета. Формування вміння орієнтуватися в

інформаційному просторі, аналізувати

і робити висновки, виховання політичної

грамотності та правової культури учнів.

Завдання.

- Створення інформаційного простору в межах навчального закладу.

- Організація роботи прес – центру.

- Організація випуску інформаційних бюлетенів.

- Організація роботи з формування громадської думки.

- Організація проведення соц. опитувань.

Взаємодія з педагогічним та батьківським колективом.

- Закріплення вчителя – консультанта за Міністерством.

- Допомога вчителя - консультанта в плануванні та проведенні діяльності Міністерства.

- Спільні заходи разом з батьками та педагогічними працівниками, направлені на формування світогляду учнів.

Міністром інформації і зв’язків з громадськістю може бути

учень, який має організаторські здібності, широкий світогляд,

уміння аналізувати і робити висновки, художній смак і літературні здібності.

Кiлькiсть переглядiв: 290

Коментарi